Ședința ordinară, la CJ Olt

0
287

Consilierii judeţeni se întrunesc joi, 30 iunie 2022, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 6 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu
handicap, pentru luna MAI 2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

3. Proiect de hotărâre cu privire la reluarea concursului de proiecte de management,
aprobarea modificării condițiilor de participare la concursul de proiecte de management
organizat pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului
de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Județean Olt

4. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de îngrijire și asistență Spineni” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru unele funcții
publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere din domeniul public
al municipiului Slatina în domeniul public al Județului Olt, a unor părți dintr-un imobil.