ŞEFIA UNEI INSTITUȚII IMPORTANTE DIN OLT, NEDORITĂ DE NIMENI

0
1692

Niciun candidat nu s-a înscris la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt, concursul urmând să fie reluat la o dată ulterioară.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează, în data de 6 mai 2021, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director general al Caselor de Asigurări de Sănătate, din mai multe judeţe ale ţării, inclusiv din Olt, termenul limită de depunere a dosarelor fiind data de 20 aprilie 2021, inclusiv.

Însă niciun candidat din Olt nu şi-a depus dosarul pentru a participa la concurs până la încheierea termenului de depunere. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Mihaela Tănase, în aceste condiții procedurile de organizare a unui nou concurs vor fi reluate.

„În situația în care în anumite Case de Asigurări nu sunt candidați, precum și în cazul în care postul de director general nu a fost ocupat în urma concursului pe care îl organizăm în data de 6 mai, se va relua procedura de concurs”,a precizat purtătorul de cuvânt al CNAS, Mihaela Tănase.

Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/masterat/doctorat (dovedite prin acte);

vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de minimum 7 ani (carnet de muncă-copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;

recomandare de la ultimul loc de muncă;

curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

prezentarea unui plan de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin  declarație notarială); să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția;

să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal-dovada prin cazier fiscal;

să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Încă din momentul publicării anunțului privind scoaterea la concurs a postului, actualul director general interimar al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt, economist Sorina Daniela Oancea a declarat pentru Gazeta Oltului că nu dorește să participe la concurs, răspunsul fiind unul categoric.

Reamintim că Sorina Oancea ocupă postul de director general interimar al CAS Olt din 19 mai 2020. Oancea a mai ocupat funcția de președinte-director general cu delegație în perioada 15 decembrie 2009- 5 august 2010, când a fost înlocuită de Florin Valentin Ciocan.

Oancea lucrează în Casa de Sănătate Olt încă de la înființare, din anul 1999.