Ședință ordinară la CJ Olt

0
355

Consilierii judeţeni se întrunesc miercuri, 25 mai, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează nu mai puțin de 21 proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2022

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 182 din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2022”

4. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt

5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.60/28.04.2022 cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de abilitare și Reabilitare Drăgănești Olt” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: ”Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina

8. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în Statul de funcții al Complexului servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina – serviciu social din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

9. Proiect de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale centrului

10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022

11. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru anul 2022

12. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență

13. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina – Pavilion Medicală” în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență

14. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la clădirea sediului Centrului Militar Județean Olt în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență

15. Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economicomilitare a Județului Olt

16. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina

17. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul datei de înregistrare a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.65 cu privire la aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru Muzeul Județean Olt, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt, precum și cu privire la desemnarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și desemnarea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean Olt

18. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea depunerii proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Investiții Complementare Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Olt” în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală

20. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a și aprobarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a

21. Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității
județului Olt, în TRIMESTRUL I al anului 2022