Post de șef de serviciu la DGASPC Olt, scos la concurs

0
612

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcţionează echipa mobilă de recuperare şi reabilitarea a copilului cu dizabilităţi la domiciliu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, şi în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum doi ani. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 5 octombrie 2017, data şi ora interviului fiind comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile (data afişării anunţului 1 septembrie 2017). Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bulevardul Mircea Vodă, numărul 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Ilie Bîzoi