Scutirea medicală, scuza asistaţilor sociali din Olt

Scutirile medicale sunt la modă în rândul beneficiarilor de venit minim garantat din judeţul Olt. Fie că au adeverinţe medicale de la medicul de familie sau de la medicul specialist, din cauza stării precare de sănătate, asistaţii nu mai prestează orele de muncă în folosul comunităţii.

0
319

Tot pe segmentul scutitilor intră alţi asistaţi care s-au apucat brusc de şcoală sau se pregătesc intens profesional. În ultimele două luni, peste 1.000 beneficiari au fost scutiţi de la muncă la Olt. Asistaţii social care beneficiază de venit minim garantat nu se înghesuie să presteze orele de muncă în folosul comunităţii. Un procent de 15% din totalul familiilor şi persoanelor singure care primesc venit minim garantat, au fost scutiţi de la muncă. Majoritatea persoanelor care nu au ieşit la muncă au starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică necorepunzătoare. Astfel, beneficiarii în cauză au ataşat la dosare decizii medicale emise de medicul expert, certificate emise de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, certificate medicale de constatare a capacităţii de muncă, adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau, după caz, medicul specialist. Pe lângă starea de sănătate precară, unii asistaţi social nu pot munci pentru că urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, participă la programe de pregătire profesională sau asigură creşterea şi îngrijirea a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la şapte ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap. Cei mai mulţi scutiţi traiesc în oraşe din judeţ. Cele mai multe familii scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii se înregistrează în cele două municipii. Pentru a verifica şi controla dacă aceste scutirii sunt reale primarii întocmesc planul de acţiuni. Anul trecut, beneficiarii de venit minim garantat din judeţul Olt au prestat nu mai putin de 5.000.000 ore. Conform legislaţiei muncii, o persoană care primește sprijin financiar de la stat trebuie să presteze lunar în folosul comunității un număr de 72 de ore. Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă şi, de asemenea, să ţină evidenţa acestor ore. Planul de lucrări se prezintă AJPIS Olt, la începutul anului, în luna următoare aprobării strategiei prin hotărârea consiliului local. Lunar, se prezintă la AJPIS Olt situaţia persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social şi activităţile realizate de acestea, conform planurilor de acţiune. Au dreptul la ajutor familiile al căror venit anual este de până la 2.500 de euro. Practic, toate resursele de venit ale unei familii se pun într-un coş de consum şi se dă valoarea de producţie a gospodăriei. În cazul persoanelor singure, se acordă venit minim garantat dacă venitul anul este de până în 1.000 de euro.