ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

0
607

Aleșii județeni se întrunesc joi, 27 mai, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 15 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni la ședința ordinară din 27 mai 2021 se află cele referitoare la: aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027, actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt, dar și rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Casele de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, dar și trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 27 mai 2021: 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2021-2027;

Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2021;

  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna APRILIE 2021;

Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2021”;

Proiect de hotărâre cu privire la: actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Județului Olt la Asociația ”Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Complex Servicii Persoane Adulte Corabia și Construire Anexe”;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal”;

Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Casele de Tip Familial ,,Sf. Nicolae” Caracal” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ;

 Proiect de hotărâre cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției;

Proiect de hotărâre cu privire la desființarea și înființarea unor posturi în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni – serviciu social cu  cazare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării;

 Informare privind asigurarea securității și siguranței civice a comunității județului Olt, în trimestrul I al anului 2021;