ȘEDINȚĂ IMPORTANTĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

0
626

Aleșii județeni se întrunesc joi, 29 aprilie, într-o nouă ședință ordinară. Pe ordinea de zi figurează un număr de 16 proiecte de hotărâre, care vor fi dezbătute și ulterior votate sau nu de către aceștia.

Printre proiectele de hotărâre aflate în mapele de lucru ale consilierilor județeni se află cele referitoare la: aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2021, dar și aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței mai figurează și alte proiecte, la fel de importante, care vizează: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt, precum și dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;
Tot în cadrul întâlnirii vor fi prezentate și două rapoarte trimestriale cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului.

Iată care sunt proiectele ce vor fi supuse aprobării în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 29 aprilie 2021:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt la data de 31.03.2021;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, precum și cu privire la desemnarea și validarea desemnării nominale în calitate de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2021 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare „Oltul” pe anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea plății cotizației Județului Olt pentru susținerea activității Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO” pe anul 2021;

Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării;

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului asiguraților din Județul Olt, delegat de Consiliul Județean Olt în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;

Proiect de hotărâre cu privire la: dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;

Proiect de hotărâre cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt în calitate de membru, și respectiv membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina;

Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul I 2021;

Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2021.

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de către președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.