Se fac angajări la DGASPC Olt

0
523

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru posturi vacante. Este vorba despre un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, comunicare, registratură şi relaţii cu publicul; un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului management de caz pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare servicii sociale; un post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului economic, financiar- contabil, plată prestaţii sociale, buget şi salarizare şi un post de referent clasa III, grad profesional principal în cadrul Serviciului achiziţii publice şi contractare servicii sociale. Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de gradul profesional superior, pentru posturile de consilier, clasa I, grad profesional superior şi studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat  şi vechime de cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal, pentru postul de referent. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 17 iulie, ora 11.00, iar interviul pe 20 iulie 2017. Termenul limită de depunere a dosarelor este 5 iulie 2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din Slatina, strada Drăgăneşti, numărul 7; tel: 0372-713562, interioare 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249-412692, e-mail dgpdcot@rdsmail.ro; www.dgaspc-olt.ro.

Ilie Bîzoi