Se caută șef la Serviciul Acțiuni Speciale Olt

0
914

Șefia Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Olt a fost scoasă, marți 7 mai 2019, la concurs. Examenul este programat pe data de 11 iunie, iar înscrierea se va face până marți, 14 mai.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, cu sediul în municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei vacante  de şef serviciu la SERVICIUL ACȚIUNI SPECIALE, poz. 212 din statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, cu recrutare din sursă internă (ofiţeri de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază: pregătire de bază:  pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare; pregătire de specialitate: pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: ştiinţe juridice, ştiinţe economice ori ştiinţe militare şi informaţii; pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice sau în unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă 4 ani vechime în M.A.I.;  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani, vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani, să dețină permis de conducere, categoria „B”;  să obțină atestatul de conducere a autospecialelor MAI în termen de 6 luni, după numirea pe funcție; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate  conform reglementărilor în domeniu; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie, în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul  va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, la data de 11.06.2019, începând cu ora 1100, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „ admis ” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ admis ” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Interviul va fi înregistrat audio și/sau video.

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de 14.05.2019, ora 1200. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt – Serviciul Resurse Umane, telefon 0249/406.500, interior 20111.