0
76

Primarul comunei Samburesti, Iualian Preda, pentru implicarea în rezolvarea problemelor comunității.