Schemă de ajutor de minimis pentru firmele din Parcul Industrial Slatina

0
169

În cadrul ședinței ordinare din data de 29 septembrie 2022, consilierii locali ai municipiului Slatina vor avea de dezbătut și aprobat proiectul privind ”Aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina, pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Slatina.

Schema de ajutor de minimis se aplică de la data solicitării intrării în vigoare a hotărârii, până la data de 31 decembrie 2023. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 2.500.000 lei. Numărul estimat este de 10 agenți economici.

Obiectivul schemelor de minimis reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor localizate în parcurile industriale, prin renunțări la venituri bugetare sub forma scutirilor prevăzute la art. 20, alin.1 din Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în limita echivalentului în lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 exerciții financiare consecutive, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri.” se arată în proiectul de hotărâre al Primăriei Slatina.