Contract de 1,4 miliarde de lei pentru înregistrarea proprietăților din zonele rurale, semnat de vicepremierul Stănescu

0
558

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice a semnat miercuri, 26 septembrie, un contract de finanţare pentru înregistrarea proprietăţilor din zonele rurale ale României.

„Proiectul se încadrează în categoria proiectelor majore, asumate prin Programul de Guvernare și este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, a precizat viceprim-ministrul Paul Stănescu.

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă înregistrarea sistematică a 5,758 milioane de hectare de teren, cu sau fără construcţii, din 660 de unităţi administrativ-teritoriale rurale, situate în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României (regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nefiind eligibilă). Termenul de finalizare a acestor lucrări este anul 2023.

Implementarea proiectului în cele 7 regiuni este determinată de caracteristicile acestora, ca zone rurale, expuse din punct de vedere social, precum şi de importanţa lor pentru proiectele de infrastructură, de dezvoltare socială, de mediu etc.

Valoarea totală a proiectului este de peste 1,4 miliarde de lei, respectiv 312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 47.933.673 euro, cofinanțare națională de la bugetul de stat.

Obiectivele urmărite prin proiect sunt asigurarea securităţii juridice şi transparenţa drepturilor reale referitoare la proprietăţile rurale din zonele ţintă (inclusiv proprietăţile statului), care vor fi înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Proiectul este în acord cu Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) reglementat de Legea nr. 7/1996 şi instituit prin HG nr. 294/2015, precum și cu Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României 2013-2020-2030.

După cum ştiţi, sistemul cadastral constituie una dintre bazele de date spaţiale centrale ale oricărui stat. Prin crearea unui sistem cadastral sigur şi fiabil pentru înregistrarea proprietăţilor din zonele vizate de proiect, toate imobilele vor avea o referinţă spaţială unică pe harta cadastrală şi nu vor mai exista suprapuneri ale acestora. Practic, vom avea date cadastrale complete pentru aceste zone şi o imagine de ansamblu cu privire la drepturile de proprietate la nivel naţional. Totodată, tranzacţiile pe piaţa imobiliară vor deveni mai eficiente şi transparente, vom stimula consolidarea terenurilor agricole, atragerea unor noi investiţii în infrastructură şi posibilitatea utilizării la scară mai largă şi mai eficientă a fondurilor europene în România. Astfel, prin finanțarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile şi prin proiectul pentru care semnăm azi contractul de finanţare, se va asigura finalizarea înregistrării gratuite a tuturor imobilelor din România şi, astfel, vom duce la îndeplinire una dintre ţintele asumate prin Programul de Guvernare, şi anume creșterea procentului de proprietăți cadastrate”, a mai afirmat vicepremierul Paul Stănescu.

La eveniment au mai participat președintele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Radu Codruţ Ştefănescu, şi reprezentanţii Agenţiilor de Dezvoltare Regională.