Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ din județul Olt

0
675

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a adoptat Hotărârea nr. 8/05.02.2021 cu privire la aplicarea Ordinul comun nr. 3235/93 din 04.02.2021, al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, precum şi cu privire la introducerea de restricții în vederea combaterii și prevenirii răspândirii infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului.
Astfel, C.J.S.U. Olt a aprobat în ședința de astăzi scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, în conformitate cu propunerile consiliilor de administrație ale fiecărei unități școlare, avizate în prealabil de către Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția de Sănătate Publică Olt, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021.
Astfel, începând cu data de 8 februarie 2021, cele 169 unităţi de învățământ preuniversitare / conexe din județul Olt îşi vor organiza şi desfăşura cursurile, după cum urmează:

156 unităţi de învățământ în Scenariul 1 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/.1000 de locuitori), care presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
12 unităţi de învățământ – Scenariul 2 (aplicabil pentru incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mare de 1/.1000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori), care presupune:
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu –
1 unitate de învăţământ – în Scenariul online, care presupune participarea zilnică, în sistem on line a elevilor
Scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unităţile de învățământ preuniversitare/conexe din județul Olt, începând cu data de 8 februarie 2021 se prezinta astfel:

Nr. crt. Localitatea Unitatea de învățământ SCENARIUL
1. ALUNIŞU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNIȘU Scenariul 1
2. BALDOVINEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALDOVINEȘTI Scenariul 1
3. BALŞ CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BALȘ Scenariul 1
4. BALŞ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ” BALȘ Scenariul 1
5. BALŞ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.Verde BALȘ Scenariul 1
6. BALŞ LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BAL CESCU BALȘ Scenariul 1
7. BALŞ LICEUL TEHNOLOGIC NR. Verde BALȘ Scenariul 1
8. BALŞ LICEUL TEORETIC „PETRE PANDREA” BALȘ Scenariul 1
9. BALŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL DRUMEȘ” BALȘ Scenariul 1
10. BALŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.Verde BALȘ Scenariul 1
11. BALŞ ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „OLTENIA” BALŞ Scenariul 1
12. BALŞ ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BALȘ Scenariul 1
13. BĂBICIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BĂBICIU Scenariul 1
14. BĂLTENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION I. GRAURE” BĂLTENI Scenariul 1
15. BĂRĂŞTII DE VEDE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂȘTII DE VEDE Scenariul 1
16. BIRCII ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRCII Scenariul 1
17. BRANEŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PAN M.VIZIRESCU” BRANEȚ Scenariul 1
18. BRASTAVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRASTAVĂȚU Scenariul 1
19. BRÂNCOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD BRÂNCOVEANU” BRÂNCOVENI Scenariul 1
20. BREBENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREBENI Scenariul 1
21. BUCINIŞU ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU Scenariul 1
22. CARACAL CLUBUL COPIILOR „MARIUS BUNESCU” CARACAL Scenariul 1
23. CARACAL CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL Scenariul 1
24. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL Scenariul 1
25. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU” CARACAL Scenariul 1
26. CARACAL LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL Scenariul 1
27. CARACAL LICEUL TEORETIC „IONIȚĂ ASAN” CARACAL Scenariul 1
28. CARACAL LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” CARACAL Scenariul 1
29. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MAGHERU” CARACAL Scenariul 1
30. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU” CARACAL Scenariul 1
31. CARACAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARACAL Scenariul 1
32. CARACAL ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” CARACAL Scenariul 1
33. CĂLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLUI Scenariul 1
34. CÂRLOGANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂRLOGANI Scenariul 1
35. CEZIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE MARINEANU” CEZIENI Scenariul 1
36. CILIENI LICEUL TEHNOLOGIC „ION POPESCU-CILIENI” CILIENI Scenariul 1
37. COLONEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVIATOR ALEXANDRU ȘERBANESCU” COLONEȘTI Scenariul 1
38. CORABIA LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA Scenariul 2
39. CORABIA LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” CORABIA Scenariul 2
40. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” CORABIA Scenariul 2
41. CORABIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL MAZILESCU” CORABIA Scenariul 2
42. CORABIA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CUZA” CORABIA Scenariul 2
43. CORBU ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORBU Scenariul 1
44. COTEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CONEA” COTEANA Scenariul 1
45. CRÂMPOIA LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA Scenariul 1
46. CUNGREA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNGREA Scenariul 1
47. CURTIŞOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURTIȘOARA Scenariul 1
48. DĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNEASA Scenariul 1
49. DEVESELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ DEVESELU Scenariul 1
50. DOBREŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” DOBREȚU Scenariul 1
51. DOBROSLOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI Scenariul 1
52. DOBROTEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROTEASA Scenariul 2
53. DOBRUN ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRUN Scenariul 1
54. DRĂGĂNEŞTI-OLT GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATĂ” DRĂGANEȘTI OLT Scenariul 1
55. DRĂGĂNEŞTI-OLT LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEȘTI-OLT Scenariul 1
56. DRĂGĂNEŞTI-OLT LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU” DRĂGĂNEȘTI-OLT Scenariul 1
57. DRĂGHICENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGHICENI Scenariul 1
58. FĂGEŢELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGEȚELU Scenariul 1
59. FĂLCOIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU Scenariul 2
60. FĂRCAŞELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAȘELE Scenariul 1
61. GĂNEASA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂNEASA Scenariul 1
62. GĂVĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂVĂNEȘTI Scenariul 1
63. GÂRCOV ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRCOV Scenariul 1
64. GHIMPEŢENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMPEȚENI Scenariul 1
65. GIUVĂRĂȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUVĂRĂȘTI Scenariul 1
66. GOSTAVĂŢU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOSTAVĂȚU Scenariul 1
67. GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRĂDINARI Scenariul 1
68. GRĂDINARI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BUNA VESTIRE” GRĂDINARI Scenariul 1
69. GRĂDINILE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEDA MARINESCU” GRĂDINILE Scenariul 1
70. GROJDIBODU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GROJDIBODU Scenariul 1
71. GURA PADINII ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA PADINII Scenariul 1
72. IANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADA UMBRA” IANCA Scenariul 1
73. IANCU JIANU LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU Scenariul 1
74. ICOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ICOANA Scenariul 1
75. IPOTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI Scenariul 1
76. IZBICENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI Scenariul 1
77. IZVOARELE LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE Scenariul 1
78. LELEASCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ LELEASCA Scenariul 1
79. LEOTEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEOTEȘTI Scenariul 2
80. MĂRGĂRITEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGĂRITEȘTI Scenariul 1
81. MĂRGINENI SLOBOZIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPESCU” MĂRGINENI SLOBOZIA Scenariul 1
82. MĂRUNŢEI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRUNȚEI Scenariul 1
83. MIHĂEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEȘTI Scenariul 1
84. MILCOVU DIN DEAL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOVU DIN DEAL Scenariul 1
85. MORUNGLAV ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORUNGLAV Scenariul 2
86. MOVILENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILENI Scenariul 1
87. NICOLAE TITULESCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU Scenariul 1
88. OBÂRŞIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA Scenariul 1
89. OBOGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOGA Scenariul 1
90. OPORELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPORELU Scenariul 1
91. OPTAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPTAȘI-MĂGURA Scenariul 1
92. ORLEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORLEA Scenariul 1
93. OSICA DE JOS ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE JOS Scenariul 1
94. OSICA DE SUS LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS Scenariul 1
95. PERIEŢI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PERIEȚI Scenariul 1
96. PIATRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIATRA Scenariul 1
97. PIATRA-OLT LICEUL TEHNOLOGIC PIATRA-OLT Scenariul 1
98. PÎRŞCOVENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI Scenariul 1
99. PLEŞOIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLEȘOIU Scenariul 1
100. POBORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ POBORU Scenariul 1
101. POGANU ȘCOALA GIMNAZIALĂ POGANU Scenariul 1
102. POTCOAVA LICEUL „ȘTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA Scenariul 1
103. PRISEACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISEACA Scenariul 1
104. RADOMIREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI Scenariul 1
105. REDEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ REDEA Scenariul 2
106. ROTUNDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA Scenariul 1
107. RUSĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUSĂNEȘTI Scenariul 1
108. SÂMBUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂMBUREȘTI Scenariul 1
109. SCĂRIŞOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCĂRIȘOARA Scenariul 1
110. SCHITU ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCHITU Scenariul 1
111. SCORNICEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI Scenariul 1
112. SCORNICEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE COCULESCU” SCORNICEȘTI Scenariul 1
113. SEACA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEACA Scenariul 1
114. SLATINA CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR SLATINA Scenariul 1
115. SLATINA COLEGIUL NAȚIONAL „ION MINULESCU” SLATINA Scenariul 1
116. SLATINA COLEGIUL NAȚIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA Scenariul 1
117. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGĂ” SLATINA Scenariul 1
118. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR Verde SLATINA Scenariul 1
119. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 SLATINA Scenariul 1
120. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 SLATINA Scenariul 1
121. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA Scenariul 1
122. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5 SLATINA Scenariul 1
123. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 SLATINA Scenariul 1
124. SLATINA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 SLATINA Scenariul 1
125. SLATINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA Scenariul 1
126. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA Scenariul 1
127. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA Scenariul 1
128. SLATINA LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN” SLATINA Scenariul 1
129. SLATINA LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU” SLATINA Scenariul 1
130. SLATINA PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN” SLATINA Scenariul 1
131. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” SLATINA Scenariul 1
132. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA Scenariul 1
133. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POBORAN” SLATINA Scenariul 1
134. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.Verde SLATINA Scenariul 1
135. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 SLATINA Scenariul 1
136. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN PROTOPOPESCU” SLATINA Scenariul 1
137. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAICU VODĂ” SLATINA Scenariul 1
138. SLATINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ”NICOLAE IORGA” SLATINA Scenariul 1
139. SLATINA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CAROL DAVILA” SLATINA Scenariul 1
140. SLATINA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CRISTIANA” SLATINA Scenariul 1
141. SLATINA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SLATINA Scenariul 1
142. SLĂTIOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA Scenariul 1
143. SPRÂNCENATA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPRÂNCENATA Scenariul 1
144. STOENEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOENEȘTI Scenariul 1
145. STOICĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STOICĂNEȘTI Scenariul 1
146. STREJEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ STREJEȘTII DE JOS Scenariul 1
147. STUDINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ STUDINA Online
148. ŞERBĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU POPOVICI” ȘERBĂNEȘTI Scenariul 1
149. ŞOPÂRLIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOPÂRLIȚA Scenariul 1
150. ŞTEFAN CEL MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE Scenariul 1
151. TĂTULEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEȘTI Scenariul 1
152. TESLUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ TESLUI Scenariul 1
153. TIA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LEONIDA MARINEANU” TIA MARE Scenariul 1
154. TOPANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPANA Scenariul 1
155. TRAIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN Scenariul 1
156. TUFENI LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI Scenariul 1
157. URZICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URZICA Scenariul 1
158. VALEA MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MARE Scenariul 1
159. VĂDASTRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA Scenariul 2
160. VĂDĂSTRIŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDĂSTRIȚA Scenariul 1
161. VĂLENI LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI Scenariul 1
162. VÂLCELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÂLCELE Scenariul 1
163. VIŞINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA Scenariul 1
164. VIŞINA NOUĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIȘINA NOUĂ Scenariul 1
165. VITĂNEŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLORIAN DIȚULEASA” VITĂNEȘTI Scenariul 1
166. VITOMIREŞTI LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI Scenariul 2
167. VLĂDILA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDILA Scenariul 1
168. VULPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULPENI Scenariul 1
169. VULTUREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULTUREȘTI Scenariul 1