Slătinenii pot solicita de miercuri tichetele sociale. Ce condiții trebuie să îndeplinească

0
266

Începând de miercuri, 15 aprilie, Primăria Slatina va primi cererile pentru acordarea tichetelor sociale, în perioada stării de urgență.

Valoare totală a tichetelor sociale va fi de de 300 lei per familie sau persoană singură. Aceste tichete pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, articole de protecție individuală, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Pot beneficia de aceste tichete sociale:

– persoanele fără adăpost care nu beneficiază de servicii de cazare și masă din partea autorităților locale sau furnizorilor publici/privați de servicii sociale;

– persoanele vârstnice peste 65 de ani cu pensie de cel mult 704 lei;

– familiile sau persoanele singure beneficiare de ajutor social ;

– familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;

– familiile sau persoanele singure care nu realizează venituri.

 

Toți cei care solicită acest ajutor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă domiciliul dar să și locuiască efectiv pe raza municipiului Slatina;

– să facă parte din grupul țintă;

– să nu dețină în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (conform listei bunurilor aprobată prin HG nr.50/2011 cu modificările și completările ulterioare);

 

Solicitarea de tichete sociale se face prin cerere scrisă însoțită de următoarele deocumente:

– act de identitate al persoanei îndreptatite/reprezentantul familiei și, după caz, al reprezentantului legal;

– documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal, după caz;

– documente din care rezultă veniturile realizate de persoana vârstnică peste 65 de ani sau de membrii familiei, după caz.

Toate documentele solicitate se depun la Direcţia de Asistenţă Socială Slatina, folosind una din următoarele modalități: pe suport de hârtie (depunere personala sau poștală), electronic, telefonic, la următoarele numere: 0349417496, 0249418663; 0766677906 sau 0349417359.

Puncte de lucru ale Direcției de Asistentă Socială, unde se pot depune personal cereri sunt următoarele:  sediu din strada Frații Buzești, nr. 6; Clubul Pensionarilor de pe strada Victoriei sau Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială din strada Nicolae Bălcescu, nr. 22.

Formulare tipizate pentru solicitarea tichetelor sociale acordate în perioada stării de urgență se vor găsi online pe site-ul Primăriei municipiului Slatina la secțiunea „Informații de interes public” și în următoarele puncte:

– Primaria municipiului Slatina la structurile de Relații cu Publicul:

– Sediul central – str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;

– Direcția Generală Economică – str. Toamnei;

  • Direcția de Asistenţă Socială Slatina, la punctele de lucru:

– sediu – str. Frații Buzești, nr. 6;

– Clubul Pensionarilor – str. Victoriei;

– Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială – str, Nicolae Bălcescu, nr. 22.

  • Direcția de Administrarea Patrimoniului – str. Unirii, nr. 2.

Atât numerele de telefon puse la dispoziție pentru aceste demersuri cât și formularele tipizate, vor fi disponibile pentru cetățeni începând de mâine, 15 aprilie, ora 10:00.

Verificarea eligibilității se va face de către Direcția de Asistență Socială Slatina, astfel:

– completarea anchetei sociale pe baza declarațiilor telefonice,

– utilizarea programului PatrimVen pus la dispoziție de ANAF, prin intermediul căruia se va face verificarea: domiciliului legal, a bunurilor deținute dar și a veniturilor realizate.

Înainte de distribuirea tichetelor sociale vor fi parcurse următoarele etape:

– solicitantului ii vor fi date spre consultare și asumare prin semnătură olografă documentele completate telefonic care au stat la baza aprobării acordării dreptului (cererea și ancheta socială);

– dacă este cazul, solicitarea și scanarea/fotografierea documentelor necesare, în cazul solicitării telefonice sau care nu au fost depuse odată cu cererea;

– distribuirea tichetelor doar celor care au parcurs primele doua etape.

Persoanelor care refuză semnarea documentelor precizate mai sus li se revocă dreptul la tichete.