S-a aprobat Decizia de reglementare a plăţilor în avans – C 2019

0
230

Prin aprobarea Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, sunt autorizate să aplice derogări, în anul de cerere 2019, de la articolul 75 alineatul(1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 în ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură atrage atenţia beneficiarilor care au depus cererea unică de plată aferentă Campaniei 2019 că statele membre ale Uniunii Europene pot face plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013.

Campania de plăţi în avans se va derula în perioada 16 octombrie-30 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/25.01.2019 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Constantin Smedescu