Primăria Slatina angajează inspector superior

0
430

Primăria municipiului Slatina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Lucrări Publice. Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de  minimum nouă ani. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 9 august 2017, iar interviul pe 11 august. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de articolul 49, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului numărul 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului (data afişării anunţului 6 iulie 2017). Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Slatina, din strada Mihail Kogălniceanu, numărul 1, telefon 0249/439.233 sau 0249/439.377.

Ilie Bîzoi