Primă de relocare pentru șomerii olteni

0
175

Şomerii olteni înregistraţi în evidența AJOFM Olt care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situaţia în care sunt persoane singure, sau împreună cu familiile nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună, şi este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. AJOFM Olt primeşte începând din data de 6 iunie cererile însoţite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevăzute în programul „Prima chirie” (prima de relocare).