Poliția Olt caută șefi pentru 14 posturi de poliție

0
947

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a scos la concurs mai multe posturi vacante de șef post la posturi de poliție comunale, candidații urmând să fie recrutați din sursă internă (din rândul agenților de poliție).

Astfel, în următoarea perioadă, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de șef de post la posturile de poliție din Deveselu, Redea, Stoenești, Vlădila, Drăghiceni, Ianca, Dăneasa, Valeni, Brastavățu, Vișina Nouă, Milcov, Oporelu, Teslui și Icoana.

Pentru posturile din Deveselu, Redea, Stoenești, Vlădila și Drăghiceni concursul va fi organizat în data de 25 iulie, pentru cele din Ianca, Dăneasa, Brastavățu, Văleni și Vișina Noua candidații vor susține concurs în 27 iulie, iar pentru cele din Milcov, Oporelu, Icoana și Teslui concursul va avea loc în data de 30 iulie.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:   să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;    să fie absolvenţi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie sau studii liceale, cu diplomă de bacalaureat; să aibă grad profesional minim de agent de poliţie; să aibă vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani; să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare; să deţină/să obţină avizul de poliţist rutier;  să deţină permis de conducere pentru mimim categoria B;să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „BINE” la evaluarea anuală de serviciu;  este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scoppentru promovarea în funcţii de conducere;  nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;  să nu se afle în perioada de tutelă profesională;  să nu fie declarat incompatibil de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/01.09.2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Ilie Bîzoi