Consilierii caracaleni convocați în prima ședință ordinară din acest an

0
318

Consiliul Local al Municipiului Caracal se întrunește joi 31 ianuarie, începând cu orele 10.00, la sediul Primăriei din Piața Victoriei nr. 10 , în prima ședință ordinară din acest an.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 13 proiecte de hotărâre al căror inițiator este Liviu Radu – primarul municipiului. Iată și care sunt proiectele care după ce au fost dezbătute în comisiile de specialitate, vor fi supuse dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului; Proiect de hotărâre   referitor la desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”; Proiect de hotărâre  referitor la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL” ;Proiect de hotărâre   referitor la închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 250.00 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche nr. 6, Județul Olt; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea bugetului și a calendarului principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2019; Proiect de hotărâre   referitor la calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2019; Proiect de hotărâre   referitor la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2019-2020; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ROMANAŢI SERV” pentru anul 2019; Proiect de hotărâre ,  referitor la aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal; Proiect de hotărâre   referitor la înlocuirea Anexei la H.C.L. nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal; Proiect de hotărâre   referitor la încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea unor repartiţii la solicitarea beneficiarilor; Proiect de hotărâre   referitor la atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; Proiect de hotărâre   referitor la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Caracal.

Doru Tudor