POLIȚIA LOCALĂ SLATINA FACE ANGAJĂRI

0
1478

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos la concurs  un post vacant de consilier, clasa I, grad asistent, la Compartimentul Contabilitate din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Slatina, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 28 iunie 2021, la sediul Poliţiei Locale Slatina.

Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să aibă:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, telefoane: 0249/412.661, 0249/422.246, e-mail: politia.locala@primariaslatina.ro.