POLIȚIA LOCALĂ SLATINA FACE ANGAJĂRI

0
1789

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante, de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul Contabilitate din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Slatina. Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 27 noiembrie 2019.

Candidaţii care doresc să participe la concurs trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum un an. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 27 noiembrie, de la ora 10.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, telefon: 0249/412.661, 0249/422.246, e-mail: politia.locala@primariaslatina.ro.