Perioada desfășurării concursurilor de admitere pentru programele de studii universitare militare de licență

0
84

Centrul Militar Județean Olt a anunțat de curând perioada desfășurării concursurilor de admitere a candidaților înscriși pentru programele de studii universitare militare de licență.

Perioadele sunt următoarele:
19 iulie-Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
23 iulie:-Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
24 iulie-Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”.

Testul de verificare a cunoștințelor este tip grilă și cuprinde 36 de itemi, dintre care 9 itemi la disciplina matematică, 9 itemi la disciplina informatică și 18 itemi la disciplina limba engleză.
Durata totală a testului este de trei ore.
Fiecare item are patru variante de răspuns, dintre care doar una este corectă.
Un sfert din numărul total de itemi au gradul maxim de dificultate.

La disciplinele matematică și informatică, se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect în timp ce la disciplina limba engleză, se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte un punct din oficiu.
Media la test se calculează astfel:
Media = 0,5xNotăMatematică + 0,3xNotăInformatică + 0,2xNotăEngleză”, a scris pe pagina de facebook, Centrul Militar Județean Olt.

Candidații trebuie să obțină o medie de cel puțin 5 pentru a trece testul de verificare a cunoștințelor.
Sub această medie, candidații vor fi declarați „respins”.