Olt: 6,33 % – rata şomajului

0
95

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârșitul lunii Decembrie 2022, erau înregistrați 8.194 șomeri (din care 3.765 femei), rata șomajului fiind de 6,33%.

Comparativ cu luna noiembrie, când rata șomajului a fost de 6,34 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,01  pp.

Din totalul de 8.194 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 965  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.229  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.723  șomeri provin din mediul rural și  1.474  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,43 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (25,26 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (18,93 %), iar 16,18 % au absolvit invatamantul profesional. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,22 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,98 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1542 persoane foarte greu ocupabile,  3968 greu ocupabile, 2089 mediu ocupabile, iar 595 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.