O PRIMĂRIE ȘI UN LICEU DIN OLT FAC ANGAJĂRI

0
511

O primărie și un liceu din județul Olt fac angajări în această perioadă.

 Astfel, Primăria Bobicești are nevoie de un muncitor calificat, treapta I, în cadrul Serviciului public de gospodărire comunală, postul fiind cu jumătate de normă. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii medii sau studii generale liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare-electrician finalizat cu certificat de calificare; atestat A.N.R.E. și minimum nouă ani vechime în specialitate.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 15 februarie, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 5 februarie, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bobiceşti din satul Bobiceşti, str. Bobiceşti nr. 54, comuna Bobiceşti, judeţul Olt, telefon: 0249/455.501.

Și Liceul Tehnologic Crâmpoia angajează un îngrijitor. Contractul este pe perioadă nedeterminată. Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii medii. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Proba scrisă a concursului, dar și interviul vor avea loc pe 16 februarie 2021. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Crâmpoia, cu sediul în comuna Crampoia, strada Principală nr. 109, județul Olt, telefon 0249/485.238.