O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI. NU SE CERE VECHIME

0
691

Primăria Cilieni a scos la concurs trei posturi, acestea fiind disponibile la Compartimentul Achiziții Publice, Stare Civilă și Situații de Urgență, Compartimentul Contabilitate și Compartimentul Impozite și Taxe.

Primăria Cilieni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții de referent, clasa III, debutant, în cadrul Compartimentul Impozite și Taxe și a două funcții de  consilier  clasa I, debutant la Compartimentul Achiziții Publice, Stare Civilă și Situații de Urgență și Compartimentul Contabilitate.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă:  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, pentru postul de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul achiziții publice, stare civila şi situații de urgenta; studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalenta în ştiințe economice, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul contabilitate și studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, pentru referent clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul impozite si taxe. Un avantaj îl constituie faptul că pentru aceste posturi nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va fi organizată pe  20 aprilie 2021.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.