O casă și un teren din Slatina, scoase la vânzare de Fisc la jumătate de preț

0
914

Taxele și impozitele neplătite îi pot lasă pe olteni fără case. Este și cazul unui slătinean căruia Fiscul îi scoate la licitație casa și un teren pentru a-și recupera debitele. Bunurile imobile vor fi vândute la licitație în ziua de 9 noiembrie 2018, în Slatina, strada Arcului , nr.1.

Administrația Județeană a Finanțelr Publice (AJFP) Olt scoate la vânzare o casă de locuit, construită în anul 1960, situată în Slatina, strada Garoafelor , preț pornire licitație, exclusiv TVA (preț evaluare redus 50%) 14.987 RON și teren intravilan-curți construcții, în suprafața de 84 metri pătrați, situat în aceeași locație, la prețul de pornire a licitației (preț evaluare redus 50%) de 5.146 RON. Cele două bunuri se licitează împreună. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 8 noiembrie. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedent termenului de vânzare: oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare ori o scrisoare de garanție bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate și declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul.