MEDICI DIN OLT, SANCȚIONAȚI DE CORPUL DE CONTROL AL CASEI DE SĂNĂTATE. CE NEREGULI AU FOST DESCOPERITE

0
870

Corpul de Control al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt a sancționat câțiva medici și furnizori de servicii medicale din județul Olt, în urma unor nereguli constatate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în primele nouă luni din 2020.

În primele nouă luni din acest an Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat 159 de controale la furnizorii de servicii medicale.

Astfel, au fost verificaţi: 74 medici de familie, 7 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 4 furnizori de dispozitive medicale, 43 de  farmacii, 8 stomatologi, alte 5 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 12 asistența medicala de specialitate clinica, 2 asistența medicală de recuperare-reabilitare, 3 programele naționale de sănătate și 1 asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat.

În urma verificărilor au fost constatate o serie de nereguli. „Principalele disfuncţionalităţi și iregularități identificate de echipele de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraților fără respectarea protocoalelor terapeutice, recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM), servicii medicale raportate și neregăsite consemnate în registrele de consultații, cazuri de pacienti care sunt internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi în care a beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, concedii medicale acordate fără respectarea prevederilor legale și nerespectarea programului de lucru de către medicii de familie. Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale aceasta fiind în suma de 74.074,38 lei, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Olt, Constanța Florea, la solicitarea Gazeta Oltului.

În cadrul acestor acțiuni, s-a verificat modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de CAS, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.