Important pentru toți românii! Se schimbă legea pentru case și construcții

0
939

Românii nu vor mai fi nevoiți să piardă bani și timp și să fie umiliți de funcționarii statului pentru orice ar vrea să își schimbe prin case, promit autorii unei legi pentru limitarea birocrației.

Parlamentul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii este de azi lege.

„Ca inițiator am numit aceasta lege, legea împotriva birocrației. Este o lege care a spart tiparele puterii statului in fata cetățeanului, care reduce avize și statul la cozi, la mila sau bunul plac al funcționarului public care nu-și face treaba”, spune inițiatorul proiectului, liberalul Florin Roman.

Care sunt noutățile cele mai importante:

Pentru construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale, construirea de anexe gospodărești și construirea de imprejmuiri nu mai sunt necesare:

– Avizul serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind protecția sănătății populației.

– Avizul autoritatii competente pentru protectia mediului pentru construirea de anexe gospodărești și locuinte unifamiliale, consolidari ale imobilelor existente, recompartimentari interioare,

– Avizul Comisiei Tehnice de Circulație pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu

– Eliberarea certificatului de urbanism solicitantului se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, termen redus față de cel de 30 de zile cum este în prezent.

– Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

– Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei.

– La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgență, termen redus față de 15 zile cum este prevăzut în legislația în vigoare.

– Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor de către operatorii/posesorii rețelelor rețelelor, sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.

– Cu privire la protejarea monumentelor istorice, autorizația pentru lucrările de construcție se va emite de autoritățile administrației publice centrale /județene, după caz, competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Avizul se emite și pentru imobilele aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.

– Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat.

– Constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete.

– Primăriile pot demola construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de autorizație de desființare,

– Legea instituie introducerea unor mecanisme de simplificare pentru avizare prin realizarea comisiei pentru acord unic si obtinerea avizelor electronic prin corespondenta directa intre autoritatile statului și entitățile cu atribuții in domeniu.

– Autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor reședință de județ competente au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul Comisiei pentru acord unic.

– În situația obținerii avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei pentru acord unic, corespondența dintre autoritatățile publice competente cu autorizarea construcțiilor și emitenții de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Sursa: evz.ro