Ședință ordinară, la Consiliul Județean Olt

0
2809

Consilierii judeţeni se întrunesc  joi, 25 aprilie, de la ora 11.00, în sedință ordinară. Pe agenda întâlnirii, figurează 25 proiecte de hotărâre și 2 rapoarte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele ce urmează să fie aprobate sunt:

1. Proiect de hotărâre cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de
pe pajiști, pentru anul 2024

2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea în anul 2024 a sprijinului financiar din
bugetul Consiliului Județean Olt, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din
Județul Olt

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului
Olt la data de 31.03.2024

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna MARTIE 2024

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Consiliului Județean Olt în
colaborare cu Direcția Județeană de Sport Olt, Clubul Sportiv Municipal Slatina și Asociația
Județeană de Fotbal Olt, la organizarea turneului de fotbal Cupa „Speranțe Slătinene”

6. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil teren în
suprafață de 5.077 mp, situat în orașul Balș, județul Olt

7. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil teren în
suprafață de 5.445 mp, situat în municipiul Caracal, județul Olt

8. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil teren în
suprafață de 4.809 mp, situat în orașul Corabia, județul Olt

9. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui imobil teren în
suprafață de 9.983 mp, situat în orașul Scornicești, județul Olt

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru faza
P.T. aferent obiectivului de investiție “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia” și a cheltuielilor legate de proiect

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Complexului Servicii Persoane Adulte
Corabia”

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt” și a
cheltuielilor legate de proiect

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice (faza
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la clădirea Inspectoratului de Protecție Civilă Olt”

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației Consiliului Județean Olt la
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul 2024

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a
Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2024

17. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, ca urmare a promovării în grade/trepte
profesionale imediat superioare celor deținute

18. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al
Spitalului Județean de Urgență Slatina, ca urmare a promovării precum și cu privire la
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reorganizării aparatului propriu al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu

20. Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post contractual vacant în statul de
funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt
Inițiator: domnul Marius OPRESCU – Președintele Consiliului Județean Olt

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.232/21.12.2023 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemelor de panouri fotovoltaice” la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

22. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați pentru obiectivul de investiții „Instalații de detecție, semnalizare și avertizare pentru pavilioanele 2,3 și 5 în vederea obținerii autorizației ISU” pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

23. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea între Județul Olt și Municipiul Caracal în
vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2024, Ediția a XIV-a și aprobarea Contractului de prestări servicii ce va fi încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2024, Ediția a XIV-a

24. Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt

25. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2024

26. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
trimestrul I 2024

27. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul I 2024