Ghid de la Finanțe pentru aplicarea impozitului specific

0
200

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid pentru aplicarea impozitului specific unor activități, care poate fi găsit pe site-ul instituției, la secțiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/ Ghiduri curente. Ghidul se adresează persoanelor juridice care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozit pe profit din Codul fiscal, au obligația de plată a impozitului specific reglementat de Legea 170/2016, privind impozitul specific unor activități. „Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie 2016 au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii :  – aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN : 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;  5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată” – 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, – 5590 – „Alte servicii de cazare”, – 5610 – „Restaurante”, – 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, – 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, – 5630 – „Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor”; nu se aflau în lichidare, potrivit legii”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Olt. Persoanele juridice române care îndeplinesc condiția de microîntreprindere ,dar au devenit plătitoare de impozit pe profit prin opțiune, ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puțin 45.000 lei, astfel cum este prevăzut în lege, sunt obligate la plata impozitului specific unor activități. Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, suma de plată reprezentând jumătate din impozitul specific anual. Pentru îndeplinirea obligației de declarare a impozitului specific, contribuabilii au obligația de a completa și depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor, formularul 100- „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

 

Ilie Bîzoi