Fără autovehicule abandonate pe raza municipiului Slatina

0
454

Pe raza municipiului Slatina există un număr tot mai mare de autovehicule fără stăpân sau abandonate, motiv pentru care, cei din conducerea Primăriei Slatina au ajuns la concluzia că este necesar să adopte un regulament referitor la activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina.

Potrivit autorităților locale, din cauza vehiculelor fără stăpân sau abandonate, parcările publice de reședință de județ au un aspect care lasă de dorit și totodată, reprezintă adevărate focare de infecție ce pun în pericol starea de sănătate a cetățenilor. Pentru că în ultimii ani numărul autovehiculelor  fără stăpân sau abandonate din municipiul Slatina a crescut foarte mult, iar parcarea autovehiculelor a devenit o reală problemă pentru locuitorii orașului, Primăria Slatina intenționează un regulament  privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina.

Întregul proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor abandonate pe raza municipiul Slatina este supus în această perioadă dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Slatina unde cetățenii pot veni cu propuneri și sesizări. „Sesizarea cu privire la existența unor vehicule staționate pe domeniul public sau privat al  municipiului Slatina, presupuse ca fiind abandonate sau fără stăpân, se poate face în scris, verbal sau telefonic de orice persoană sau din oficiu de către agenții constatatori din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Locală Slatina. Ca urmare a sesizărilor aceștia vor desfășura procedura legală pentru identificarea vehiculului abandonat sau fără stăpân, până la emiterea Dispoziției Primarului privind declararea ca atare a vehiculului respectiv. În urma verificărilor de pe teren, pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate, agentul constatator din cadrul Serviciului Public Direcția Poliția Locală Slatina va întocmi un proces verbal de constatare pe formulare înseriate și numerotate, semnat de doi martori asistenți, de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea locului în care se afla vehiculul fără stăpân sau abandonat”,  se arată în proiectul de hotărâre.

Potrivit aceluiași proiect, proprietarul are termen 10 zile de la întocmirea acestui proces verbal pentru ridicarea autovehiculului. Activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și a celor fătă stăpân se vor desfășura de către Direcția Admnistrarea Străzilor și Iluminatului Public în colaborare cu Serviciul Public Direcția Poliția Locală Slatina.

În ceea ce privește cheltuielile pentru serviciile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân se suportă de proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului ori, în lipsa acestuia, din sumele obținute în urma valorificării vehiculului și a bunurilor găsite în interiorul acestuia.