Două proiecte cu finanțare europeană lansate de municipalitatea caracaleană

0
240

Două proiecte pe fonduri europene au fost lansate de municipalitatea caracaleană și supuse dezbaterii si aprobării consilierilor locali în ședința etraordinară de luni (15 februarie a.c.). Primul proiect pe care Administrația publică locală la adus în fața Legislativului pentru aprobarea sumelor necesare impelmentării acestuia se referă la ”Parteneriat activ în combaterea excluziunii și sărăciei în comunitatea marginalizată din municipiul Caracal, proeict depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 “ Valoarea proiectului este de 29 238 759 lei, iar prin acesta municipalitatea caracaleană își dorește identificarea și clarificarea acteleor de propietate la cele două blocuri de pe strada Carpați, sprijinirea unor inițiative antreprenoriale prin cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, cursuri de pregătire profesională pe diferite meserii(tinichigerie, sudori, lăcătuși, prelucrători prin așchiere, operatori mașini cu comandă numerică, confecționeri, lucrători în construcții) pentru 448 de persoane din zona marginalizată, revenind obligația ca cel puțin 216 persoane să fie apte pentru a putea fii introduse în piața muncii. De asemenea se dorește reducerea abandonului școlar prin activități și programe (școală după școală, masă caldă, rechizite, îmbrăcăminte ), dotarea claselor și cabinetelor școlare și nu în ultimul rănd burse și premii școlare acordate copiilor care învață în școlile din zona marginalizată. Durata de implementare a proiectului este de 32 de luni iar startul acestuia se va da începând cu luna mai a acestui an.
Cel de-al doilea proiect supus dezbaterii și aprobării Consiliului local sa referit la aprobarea documentației tehnice de avizare a lucrărilor și a studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizateZUM1-Carpați și ZUM2-Fânărie în vederea creșterii calității vieții“.O primă acțiune a proiectului o reprezintă construirea unui centru comunitar integrat, contruirea unei locații destinate victimelor violenței domestice, o grădiniță conform normativelor, cu un loc de joacă de interior și unul de exterior, o baie comunală și o spălătoriei,Tot în cadrul proiectului vor fi reabilitate și modernizate străzile;Aleea Carpați, str.Poporului, str.Dezrobirii, Ion Neculce și Fundătura Ion Neculce, însumând o lungime de 1504m. De asemenea va fi reabilitată și modernizată infrastructura sportivă la două unități școlare : terenul de sport de la Liceul Filipescu și terenul de sport de la Scoala Nr.1 . Valoarea totală a proiectului este de 8 744 885 lei și este suportată în proporție de 95% Uniunea Europeană, 3 % Guvern, 2%Administrația Locală. Startul la acest proiect se va da în luna septembrie a acestui an, urmând ca până în 2023 acesta să fie finalizat

Doru Tudor