DOUĂ PRIMĂRII ȘI O ȘCOALĂ DIN OLT FAC ANGAJĂRI

0
351

Două primării și o școală din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria Voineasa are nevoie de un inspector, clasa I, grad asistent la Compartimentul Dezvoltare Locală și Administrare Patrimoniu.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, vechimea în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 1 an și cursuri/perfecţionări/specializări în domeniul managementului afacerilor sau evaluării proiectelor finanţate din fonduri europene, dovedite cu diplomă de absolvire.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe  18 martie 2021, la sediul Primăriei Voineasa. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Corabia are nevoie de un paznic de noapte, postul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii studii generale sau medii; disponibilitate de program flexibil; abilități de muncă în echipă; atestat profesional și aviz psihologic.

Proba scrisă a concursului, dar și  și interviul vor avea loc pe 5 martie 2021.  Termenul limită de depunere a dosarele de înscriere este 1 martie, ora 13.00. Relații suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Corabia, str. Ștefan cel Mare nr. 49, județul Olt, telefon 0249/560.819.

Se fac angajări și la Primăria Urzica. Astfel este nevoie de un inspector, clasa I, grad asistent la Compartimentul Registru Agricol, Fond funciar, Asistență socială și autoritate tutelară, resurse umane

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea agronomie și vechimea în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 22 martie, de la ora 11.00, la sediul Primăriei Urzica. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.