Anunț

0
33

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CARACAL. titular al proiectului: „MODERNIZARE STRADA 13 DECEMBRIE, MODERNIZARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU, MODERNIZARE STRADA PETRE PUICAN, MODERNIZARE STRADA CONTEMPORANUL, MODERNIZARE STRADA ALEEA TEILOR, MODERNIZARE STRADA ARMONIEL, MODERNIZARE STRADA ZORILOR, MODERNIZARE STRADA SABINELOR, MODERNIZARE STRADA SPICULUI ” anunțã publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Olt in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: , MODERNIZARE STRADA 13 DECEMBRIE, MODERNIZARE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU, MODERNIZARE STRADA PETRE PUICAN, MODERNIZARE STRADA CONTEMPORANUL, MODERNIZARE STRADA ALEEA TEILOR, MODERNIZARE STRADA ARMONIEL, MODERNIZARE STRADA ZORILOR, MODERNIZARE STRADA SABINELOR, MODERNIZARE STRADA SPICULUI” propus a fi amplasat in Caracal, străzile: 13 Decembrie. Grigore Alexandrescu. Petre Puican, Contemporanul. Aleea Teilor, Armoniei, Zorilor, Sabinelor, Spicului, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, jud. Olt in zilele de luni – vineri, intre orele 9 – 14, precum si la urmätoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentariil/observatii la proiectui deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritägii competente pentru protectia mediului.