Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean, mărul discordiei în ședința Consiliului Județean

0
391

 Consilierii judeţeni  s-au reunit miercuri, 28 februarie, în şedinţă ordinară, cu nu mai puţin de 23 de proiecte pe ordinea de zi. Aceștia au avut de aprobat, printre altele, documentațiile tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt. Cu excepția unui singur proiect de hotărâre, toate celelalte proiecte incluse pe ordinea de zi au trecut cu unanimitate de voturi.

 Este vorba despre proiectul referitor la Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina și a cheltuielilor legate de proiect care a stârnit controverse. Consilierii PNL au încercat să ceară lămuriri și să adreseze câteva întrebări legate de acest proiect, însă președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu le-a replicat că în ședința de Consiliul Județean consilierii se întrunesc să aprobe sau să respingă proiectele, nu să le dezbată, acest lucru făcându-se în cadrul comisiilor de specialitate. În ciuda opoziţiei consilierilor judeţeni PNL, prezenţi la sedinţă, care au votat împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre a trecut. După votarea acestui proiect grupul PNL a solicitat o pauză de două minute pentru consultări. Realizând penibilul situației, consilierii județeni PNL au revenit în sala de plen, sedința decurgând normal până la final. Despre această situație președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat: Eu le-am reproșat faptul că de fiecare dată la ședințele de comisie nu pun întrebări și nu cheamă aparatul de specialitate, dar vin cu astfel de întrebări în plenul ședinței pentru că sunteți dumneavoastră presa aici și vor să arate cât își fac ei de bine treaba. Eu le-am solicitat de fiecare dată și, pentru cursivitatea ședinței de Consiliu, i-am rugat ca la ședințele de comisie atunci când au nelămuriri, neclarități și întrebări să cheme personalul din Consiliul Județean să pună astfel de întrebări ca în timpul ședinței doar să aprobăm sau să respingem acele proiecte în funcție de oportunitatea pe care grupul politic din cadrul Consiliului Județean o consideră, a conchis Oprescu.

Proiecte votate pe bandă rulantă

Pe lângă cele trei proiecte de hotărâre, plenul Consiliului Judeţean a mai dat undă verde următoarelor proiecte: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru  Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et.4, ap.10” municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“; Proiect de hotărâre cu privire la:  aprobarea rezultatului final obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt;  aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Macului, bl. FA22, sc. D, et.4, ap.15” municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 546B; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129 din 24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657; Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post vacant și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017; Raport cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2017; Raport de activitate al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” în perioada 01.01.2017-31.12.2017; Informarea referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2017; Informarea asupra nivelului de asigurare a securității şi a siguranței civice a comunității județului Olt, în trimestrul IV 2017; Planul strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din județul Olt, pentru anul 2018.

Ilie Bîzoi