Doi fermieri olteni au cerut subvenția la usturoi

0
310

Potrivit reprezentanților Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, doi fermieri din Vișina au cerut subvenția de 3.000 de euro la usturoi. Fermierii pot depune în continuare cereri pentru a primi subvenția până pe 15 mai 2020, inclusiv, iar perioada de cerere în care producția de usturoi poate fi valorificată este între 1 iulie-20 noiembrie, inclusiv.
În contextul pandemiei de coronavirus, specialiștii DAJ Olt nu știu cum vor efectua controalele.

 

Reprezentanții Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt spun că solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi până la 27 noiembrie 2020, inclusiv.

 

Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
-să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul ……., beneficiar numărul …………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………………./Municipiului Bucureşti”;
-să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa declarată;
-să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
-să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative;
-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
-copie act identitate solicitant/împuternicit;
-copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice;
-dovadă cont bancar activ;
-adeverință, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere,în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
-declarație pe propria răspundere;
-copie a filelor din Registrul agricol deschis la primărie,din care să rezulte suprefețele cultivate cu usturoi.
Fermierii din județ pot trimite dosarele prin poștă.

 

Sprijinul financiar este de maximum 3.000 euro la hectar. 16 fermieri olteni au solicitat acest ajutor de minimis, anul trecut.