Direcţia de Patrimoniu Slatina face angajări

0
755

După ce s-a reorganizat şi a recăpătat personalitatea juridică, devenind serviciu public, Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina scoate la concurs, în această perioadă opt posturi, din care cinci de inspectori, două de consilieri și unul de referent.

Concursul pentru aceste posturi se va desfăşura pe 8 august, ora 10.00 – proba scrisă şi pe 10 august, ora 14.00 – interviul. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de articolul 49, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului numărul 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului (data afișării anunțului 6 iulie). Prin urmare, instituția are nevoie de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Evidenţă Domeniul Public şi Privat; consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Administrare Contracte; referent, clasa III, grad profesional asistent – Biroul Administrare Contracte; consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Contabilitate; inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Programe de Dezvoltare Locală; inspector, clasa I. grad profesional asistent – Compartimentul îndrumare Asociaţii de Proprietari; inspector, clasa I. grad profesional debutant – Compartimentul îndrumare Asociaţii de Proprietari; inspector, clasa I. grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Evidenţă Domeniul Public şi Privat: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Administrare Contracte: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publicede minimum un an; referent, clasa III, grad profesional asistent – Biroul Administrare Contracte: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum șase luni; consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Contabilitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Programe de Dezvoltare Locală: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; inspector, clasa I. grad profesional asistent – Compartimentul îndrumare Asociaţii de Proprietari: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an; inspector, clasa I. grad profesional debutant – Compartimentul îndrumare Asociaţii de Proprietari: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; inspector, clasa I. grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată. Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Public Direcţia Administrare Patrimoniu Slatina din strada Unirii numărul 2B, telefon 0249/416.420.

Ilie Bîzoi