DIRECȚIA AGRICOLĂ OLT FACE ANGAJĂRI

0
917

Direcţia Agricolă Olt angajează doi consilieri. Contractele sunt pe perioadă determinată.

Direcţia Agricolă Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale de consilier IA, în cadrul Compartimentului Recensământul General Agricol 2020.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului  de minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 aprilie 2021. Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 14 aprilie, de la ora 10:00, iar interviul pe 20 aprilie, de la aceeași oră. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Agricole Olt, din Slatina, Str. Arcului, nr. 20, telefon 0249/430.538.