De 20 de ani îşi numără bobocii, toamna

0
430

Da, de 20 de ani îşi numără bobocii, toamna, şi de fiecare dată îi ies la număr! Este vorba despre Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina – care, joi, pe 3 brumărel, şi-a deschis porţile pentru un nou an universitar. Pentru a 20-a oară, o nouă serie de boboci, şi-au urmat chemarea către profesia de agricultor şi au venit aici să-i deprindă tainele. I-au întâmpinat viitorii lor profesori şi colegii din ceilalţi ani de studiu, ocazie cu care s-a organizat şi o festivitate care, de data aceasta, a avut o dublă semnificaţie: o dată că a marcat deschiderea anului universitar la facultatea din Strehareţi şi încă o dată că s-a aniversat împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea acestei facultăţi la Slatina. Un moment cu atât mai fericit, cu cât este de menţionat că, până în 2010, funcţionau la Slatina 8 filiale ale unor facultăţi de prin diverse centre universitare. Dintre toate, mai funcţionează în prezent doar filiala de la Strehareţi a Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală!

Aceasta este una dintre cele 7 facultăţi ale Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) Bucureşti. Instituţia precursoare actualei USAMV a fost Institutul de Agricultură de la Pantelimon, fondat în 1852 de un slătinean, Alexandru Slătineanu, care l-a şi condus ca director până în 1857. Alţi doi slătineni au fost aici directori: Petre S. Aurelian în perioada 1863-1883 şi Ştefan Radianu în anii 1883 şi 1884.

Necesitatea punerii bazelor unui învăţământ superior agricol la Slatina era reclamată de existenţa în judeţul Olt a numeroase licee agricole: la Slatina, Caracal, Corabia, Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Vitomireşti, Osica, Iancu Jianu, ai căror absolvenţi doreau să-şi continue studiile la un nivel superior. Precum un vizionar, profesorul Gheorghe Stan, director al Grupului Şcolar Agricol Slatina, ulterior Colegiul Naţional Agricol „Carol I”, a intuit printre primii posibilitatea înfiinţării unui punct de lucru pentru învăţământul superior agricol. Între timp, respectiva instituţie de învăţământ beneficiase de fonduri în valoare de peste 100.000 de euro, prin Programul PHARE-VET, care s-au tradus în dotarea şi modernizarea laboratoarelor, achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole pentru cele 186 de ha ale fermei şcolii, unde îşi desfăşurau activitatea practică aproape 1.000 de elevi. Prin urmare, se crease aici un cadru favorabil pentru o nouă treaptă de pregătire, aceea a învăţământului superior.

Eforturile profesorului Gheorghe Stan, ajutat de inspectorul şcolar general din acea vreme, prof. Sami Drăghici, precum şi de primarul de atunci, inginerul horticol Gheorghe Păunescu, au fost încununate de succes în anul 1999, când a început să funcţioneze la Slatina filiala facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, din cadrul USAMV Bucureşti. Chiar dacă începuturile au fost timide, cu 50-60 de studenţi, în numai 2-3 ani s-a ajuns la 450-500 studenţi la cursul de zi şi 1500-2000 de studenţi la învăţământul la distanţă. Experienţa didactică, pasiunea profesorilor pentru a realiza un învăţământ de calitate, acreditarea şi autorizarea au fost numai o parte dintre factorii care au contribuit din plin la creşterea încrederii studenţilor, dar şi a autorităţilor locale, respectiv Primăria Slatina şi Consiliul Judeţean Olt, care au alocat fonduri importante pentru consolidarea şi modernizarea clădirilor, pentru amenajarea de amfiteatre şi laboratoare moderne.

Din 1999 şi până în prezent, la filiala din Slatina a Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală au absolvit şi au susţinut licenţa 3.458 absolvenţi, la învăţământul la distanţă, din care 2.589 la specializarea inginerie economică, iar 769 la management în alimentaţie publică şi agroturism. În aceeaşi perioadă, la învăţământul de zi, au terminat studiile cu diplomă de licenţă 1705 absolvenţi, din care 518 pe locuri bugetate şi 1056 la taxă. În anul de graţie 2019 au absolvit 72 de studenţi, în creştere faţă de 2018 când s-au înregistrat 63 de absolvenţi. Primul director al filialei a fost, bineînţeles, conf.univ.dr. Gheorghe Stan, până în 2011, apoi prof.univ. dr. Ion Bozgă, până în 2017, iar din 2017 şi până în prezent director este prof.dr. Victor Tiţa. Discutând cu actualul director, am reţinut din partea dumnealui căldura cu care ne-a evocat cei 20 de ani de învăţământ superior agricol la Slatina şi preţuirea acordată fondatorilor, un loc deosebit în inima sa ocupându-l (din câte am înţeles noi) prof.univ.dr. Ioan Nicolae Alecu, rector al USAMV Bucureşti în perioada 2000-2008, care a avut grijă să trimită la Slatina pe cei mai buni profesori ai universităţii, şi prof.univ.dr. Adrian Toma Dinu, actualul decan al Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală. De altfel, ambii au fost prezenţi la Slatina, la festivitatea de deschidere a anului universitar şi au rostit cuvinte care au înflăcărat auditoriul.

O festivitate în cadrul căreia toţi vorbitorii au fost unanimi în a adresa mulţumiri fondatorilor şi tuturor celor care au contribuit la menţinerea acestui nucleu de învăţâmânt superior agricol la Slatina. „Ne-au fost şi ne sunt alături – se exprima directorul Victor Tiţa – părinţi, studenţi, profesori, comunitatea locală, autorităţile judeţene, Prefectura, conducerea Facultăţii de Management şi a USAMV de la Bucureşti, conducerea Primăriei Slatina, a Consiliului Judeţean Olt, a Inspectoratului Şcolar, directorii colegiilor din învăţământul liceal, mass media, reprezentanţi ai mediului antreprenorial din judeţul nostru şi cei care, din perspectiva de directori, au coordonat destinele Filialei Slatina în cei 20 de ani de funcţionare”.

Constantin Smedescu