DASIP Slatina angajează casieri, paznici și inspectori

0
606

Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public (DASIP) Slatina, a scos la concurs nu mai puțin de nouă posturi. Este vorba despre trei posturi de casier și trei de paznic la Serviciul Administrări Parcări, și câte un post de inspector de specialitate la Compartimentul Achiziții publice, Compartimentul Contabilitate și respectiv Compartimentul Compartiment Juridic – Contencios, Relaţii cu Publicul. Contractual este pe perioadă nedeterminată.  Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să aibă următoarele studii: casier: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum șase luni; paznic: studii: (şcoală generală 8 clase sau 10 clase, şcoală profesională sau diplomă de bacalaureat);să fie atestat profesional conform Legii nr, 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată şi actualizată (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază); vechime în muncă: nu este cazul; inspector specialitate gr. I: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă și vechime în specialitate studii superioare de lungă durată minim trei ani şi șase luni; inspector specialitate debutant: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă și vechime în specialitatea studiilor necesară în exercitarea funcţiei – nu este cazul; inspector specialitate debutant: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor necesară în exercitarea funcţiei – nu este cazul. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 3 august, iar interviul pe 7 august. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este 26 iulie 2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Arhivă, de luni până joi între orele 08.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00 sau la telefon: 0249.422.788.

Ilie Bîzoi