Constantin Dobriţa, un primar bun de pus la butoniera PNL

0
1274

Constantin Dobriţa este primar în comuna Mihăeşti încă din 2004. Un primar pe care Partidul Naţional Liberal şi l-ar putea pune oricând la butonieră. Convingerile sale liberale nu au putut fi nici măcar clintite, cu toate că asupra lor s-au abătut destule vânturi, dinspre alte orizonturi. Toate i s-au părut aride, lipsite de consistenţă, ilustrând mai degrabă originarea lor în nişte pustiuri ideologice care pe el nu-l puteau atrage în niciun fel. A rămas liberal, iar acest lucru se traduce prin faptul că, în comuna Mihăeşti, iniţiativa privată este la ea acasă. Din 2012, în satul Mihăeşti funcţionează o modernă moară de furaje şi de măcinat cereale. Un mare număr de locuri de muncă, circa 100, este asigurat numai de fabrica de confecţii, inaugurată în 2014. În ultimul timp, prin proiecte realizate la iniţiativa primarului, au fost atraşi bani de la guvern, prin PNDL-2, care au asigurat finanţarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare a Şcolii Gimnaziale Mihăeşti, de modernizare şi dotare a Grădiniţei cu program normal şi a Dispensarului uman. De asemenea, au fost asfaltaţi circa 6,5 km de drumuri locale, iar cu fonduri atrase prin GAL, a fost achiziţionat un buldoexcavator. Alături de realizările mai vechi, acestea, ca şi altele, se înscriu într-un tablou al dezvoltării tot mai divers, tinzând spre o completitudine menită să înscrie ferm şi decisiv comuna Mihăeşti pe coordonatele secolului XXI.