Case și terenuri din Olt, scoase la vânzare de Fisc

0
822

În următoarele zile, Serviciul Fiscal Orășenesc Corabia, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii.  Bunurile sunt scoase la licitație pentru a treia sau a patra oară. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24 octombrie 2018. 

Astfel, pe 25 octombrie se va încerca vânzarea următoarelor bunuri: proprietate  rezidențială compusă din casă de locuit cu suprafața de 168 de metri pătrați, construcție anexa cu suprafață de 29 mp, construcție anexa cu suprafață de 31 metri pătrați, construcție anexa cu suprafață de 4 metri pătrați, teren intravilan de construcții de 608 metri pătrați; teren intravilan arabil de 457 metri pătrați, situate în Corabia, cartier Celei, strada Teilor, preț de evaluare 83.500 lei; teren intravilan situat în localitatea Corabia, strada Bibescu Vodă, în suprafață de 1.998 metri pătrați, preț de pornire a licitației de 17.500 lei. Licitațiile se află la al treilea termen.

Tot pe 25 octombrie se va încerca pentru a patra oară vânzarea unei clădiri spațiu de producție brutărie, în suprafață de 229,40 metri pătrați, situată în localitatea Grojdibodu, preț de pornire a licitație 53.735 lei, fără TVA. Bunul aparține firmei Pan Complex SRL din Grojdibodu

Nu în ultimul rând pe 25 octombrie sunt programate alte două licitații la Corabia: Ambele licitații se află la a patra strigare. Este vorba despre un teren intravilan în suprafață de 469 metri pătrați situat în Corabia, strada Celeiului, teren ce poate fi utilizat în zona pentru curți- construcții de locuințe, prețul de pornire a licitației fiind de 20.918 lei, fără TVA, și un teren extravilan în suprafață de 1.392 de mtri pătrați, situat în extravilanul comunei Izbiceni, prețul de pornire a licitației fiind de 1.469 de lei, exclusiv TVA. Toate licitațiile vor avea loc la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Corabia, strada C.A. Rosetti, numărul 64. Data limită pentru depunerea ofertelor este 24 octombrie 2018.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.

Ilie Bîzoi