Consilierii slătineni vor aproba noi proiecte

0
901

Locuitorii municipiului Slatina sunt invitați să participe, marți – 12 decembrie 2017, la ședința extraordinară de Consiliu Local ce va avea loc în incinta Casei Căsătoriilor de pe Dealul Grădiște cu începere de la ora 16:30. Pe ordinea de zi a ședinței se vor regăsi proiecte de hotărâre importante pentru municipalitate.

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței este cel referitor la aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Consilierii locali ai municipiului Slatina vor dezbate și proiectul de hotărâre privind participarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Slatina la majorarea capitalului social al SC Compania de Apă Olt SA.

Tot în cadrul ședinței de marți, va fi supus spre aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind circulația, deținerea, capturarea, cazarea, identificarea şi revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor  şi caprinelor  pe domeniul public şi privat al municipiului Slatina, dar și proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării și completării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina cu încadrarea în bugetul de salarii alocat pentru anul în curs.

De asemenea, consilierii slătineni vor supune la vot și proiectul de hotărâre referitor la: modificarea H.C.L. nr.231din 29.08.2017 privind asumarea cheltuielilor din bugetul local  pentru categoriile de cheltuieli care  nu se finanțează din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții  ,,Demolare corp construcție cu destinația  Ateliere și Clădire anexă poziția 155, poziția 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei accese, parcare sală de sport și teren de sport Colegiul Național Radu Greceanu, municipiul Slatina, strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, județul Olt”.

Cei din conducerea locală a Primăriei Slatina fac însă precizarea că, până la ora derulării propriu-zise a ședinței, pot apărea modificări în ce privește numărul proiectelor de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii.