CASA DE PENSII OLT A DECONTAT SUTE DE MII DE LEI PENTRU ACCIDENTELE DE MUNCĂ ȘI BOLILE PROFESIONALE

0
136

Zeci de olteni s-au confruntat, în prima jumătate a acestui an, cu diverse probleme de sănătate, pentru care au solicitat compensaţii, despăgubiri sau decontări la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt, suma acordată ridicându-se la valoarea de sute de mii de lei.

 Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul CJP Olt s-a confruntat în primul semestru al anului cu numeroase cereri venite din partea salariaţilor olteni care s-au accidentat sau îmbolnăvit la locul de muncă. Cele mai multe solicitări, peste 470 au venit din partea persoanelor care s-au aflat în concediu medical, ca urmare a unui accident de muncă. În primul semestru al anului 2020 s-au decontat de CJP Olt, din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente şi boli profesionale, 476 de facturi prestații medicale avizate (cheltuieli de spitalizare, consultații și medicamente) în valoare de 129.675,38 RON. De asemenea, s-au înregistrat 38 de cereri de restituire a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă plătite de angajatori pentru care s-a plătit suma de 120.201 RON”, a precizat directorul executiv al CJP Olt, Iulian Smarandache.

Conform sursei citate, tot în prima jumătate a anului, au beneficiat de compensaţii pentru atingerea integrităţii care se acordă asiguraţilor care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20 şi 50%, exclusiv cazurile cărora  li se recunoaşte, prin decizie, invaliditatea, un număr de 12 de olteni. Valoarea totală suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se ridică la suma de 77.740 RON. Smarandache a mai precizat că anul trecut s-au mai decontat din acelaşi fond patru despăgubiri în caz de decese în valoare totală de 60.600 RON. În primul semestru în Olt s-au înregistrat 28 de accidente de muncă și două boli profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: persoanele care desfășoară activitați pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat  și contract de management; persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorități și executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului , precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești; persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, pe toată durata efectuării practici și profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; ucenicii , elevii și studentii, pe toata durata efectuării practicii profesionale; pensionării sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională; voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 8812001 privind înființarea , organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență , cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile  prezentei  legi  nu  se aplică  personalului  militar în  activitate,  polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special , precum și personalului care își desfășoară activitatea în instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate națională , precum și celor din cadrul Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor.

În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării  raporturilor de muncă /serviciu.

În cazul bolilor profesionale, declarate în conditiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă , dreptul la prestatiile și serviciile de asigurare se acorda și ulterior încetării raporturilor de muncă dacă persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă și dacă a fost asigurată în condițiile prezentei legi .