Calitatea apei din Balș, atent monitorizată de Compania de Apă Olt

0
450

Compania de Apă Olt a intensificat acțiunile pentru creșterea calității apei potabile, după preluarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Epurarea Apelor Uzate din orașul Balș, încă din luna august a acestui an. Operatorul regional efectuează, săptămânal, analize fizico-chimice-bacteriologice și activități de igienizare a rețelelor de aducțiune și distribuție și a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile.

Potrivit reprezentanților companiei, se monitorizează în permanență extragerea apei brute din fronturile de captare pentru a  determina parametrii de calitate. „Având în vedere, că orașul Balș nu a beneficiat de prima etapă de investiții prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt”, sistemul de apă, canalizare și epurarea apelor uzate este unul învechit și neperformant. De aceea, au apărut unele probleme privind calitatea apei, probleme pe care încercăm să le ținem sub control până la demararea viitoarelor investiții pe fonduri europene”, a declarat Cristian Bircea, director Calitate-Mediu Compania de Apă Olt.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare –  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014-2020, Compania de Apă Olt este în curs de accesare de fonduri europene, pentru continuarea investițiilor în reabilitarea și extinderea rețelelor de apă ,canalizare și epurare din localitățile care fac parte din operator. Compania de Apă Olt a realizat un studiu de fezabilitate și a cuprins și orașul Balș în acest program. Astfel, în următorii ani, în orașul Balș vor fi realizate numeroase investiții printre care:  Reabilitarea a 17,54 de kilometri rețea de distribuție a apei; Reabilitarea a 8.12 kilometri rețea de canalizare; Extinderea cu 5,32 kilometri rețea de distribuție a apei potabile; Extinderea cu 4,53 de kilometri rețea de canalizare; Reabilitarea a 5 foraje; Reabilitarea a 2 Stații de Tratare Apă Potabilă; Reabilitarea a 2 Stații Pompare Apă Potabilă; Reabilitarea a 2 rezervoare  de apă, cu un volum de 2500 de mc; Reabilitarea a 3,55 kilometri conductă de aducțiune; Construirea a 11 Stații Pompare Apă Uzată; Reabilitarea a 6 Stații de Pompare Apă Uzată; Construirea unei noi stații de epurare.

”Compania de Apă Olt, în calitate de operator regional, este singura entitate care poate beneficia de aceste fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură  Mare 2014-2020 și care poate moderniza întregul sistem public de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate  din orașul Balș. Scopul nostru este să oferim cetățenilor servicii de cea mai bună calitate. Vrem să devenim o parte importantă a comunității din Balș, iar locuitorii acestui oraș să fie mulțumiți de serviciile noastre”, a declarat Cătălin Ușurelu, director general Compania de Apă Olt.