Spitalul Județean Slatina angajează personal. Nu se cere vechime

0
1530

Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Astfel, în perioada 10-15 octombrie anul curent, instituția organizează o nouă serie de concursuri. De această dată, unitatea sanitară angajează trei îngrijitori, nivel de studii generale, din care unul la Secția recuperare, medicină fizică și balneologie, unul la Laboratorul recuperare, medicină fizică și balneologie și unul la Serviciul administrativ, aprovizionare-transport, un muncitor necalificat I, nivel de studii generale la Serviciul administrativ, aprovizionare-transport și doi brancardieri, nivel de studii generale, la Secția ortopedie și traumatologie și Unitatea de Primire Urgențe. Durata contractului este pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. de precizat faptul că, pentru aceste posturi vacante nu se solicită vechime în câmpul muncii.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 10 octombrie, de la ora 9.00, iar interviul pe 15 octombrie, de la aceeași oră. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face în termen de 10 zile de la publicării anunțului (data afișării anunțului 18 septembrie 2018). Ultima zi de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2018, ora 16.00. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr.5, telefon 0349/802.550.

Ilie Bîzoi