Apartamente, case, spații comerciale și terenuri din Olt, scoase la vânzare de Fisc

0
1213

Mai multe licitații vor fi organizate în următoarea perioadă de către Administraţia Judeţeană a Finanţelelor Publice (AJFP) Olt care încearcă să vândă apartamente, case, spații comerciale și terenuri executate silit de la firme sau persoane fizice cu datorii din Olt.

În perioada următoare, Serviciul Fiscal Municipal Caracal, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri imobile. Astfel, pe 26 iulie, cei care vor să investească în apartamente, terenuri sau spații comerciale pot achiziționa un apartament în suprafață utilă de 61 metri pătrați situat la parter compus din trei camere și balcon construit din zidărie și beton armat teren în folosință în suprafață de 17 metri pătrați, situate în localitatea Caracal, strada 1 Decembrie 1918, preț de evaluare (exclusiv TVA) 164.700 lei (licitație aflată la prima strigare).  În aceeași zi, se va încerca pentru a doua oară vânzarea unei clădiri în suprafață de 46,80 metri pătrați compusă și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 188,5 metri pătrați, situate în localitatea Caracal, strada Plevnei numărul 5, preț de pornire al licitației 57.075  lei. Tot la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, situat în strada Toma Rușcă, nr. 5-7, sunt programate în data de 26 iulie alte două licitații, aflate la a doua strigare. Este vorba despre un teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de clădiri extravilan în suprafață de 562 de metri pătrați, situate în localitatea Caracal, strada 1 Decembrie 1918, preț de pornire al licitației 42.000 lei și o clădire spațiu comercial în suprafață de 12 metri pătrați, compusă și construită din chioșc metalic situate în Caracal, strada Caraiman, completare peron gară, preț de pornire al licitație 14.025 lei. Alte bunuri imobile scoase la licitație sunt: clădire în suprafață de 99 de metri pătrați compusă din parter și construită din cărămidă situate în localitate Drăgănești Olt, strada Oltului , preț de evaluare / de pornire a licitației 16.350 de lei și teren aferent proprietății în suprafață de 1.091 metri pătrați, în aceeași locație, preț de evaluare / de pornire a licitației 10.350 lei; clădire în suprafață de 38, 40 metri pătrați construită din cărămidă și teren aferent situate în Drăgănești Olt, strada Fântânelor, nr.5, preț de pornire a licitației 30.250 de lei (exclusiv TVA); clădire în suprafață de 155,10 metri pătrați compusă din parter și construită din cărămidă și teren aferent în suprafață de 1969 metri pătrați, situate în Drăgănești Olt, sat Comani, strada Vadului Comanilor,nr.39, preț de pornire al licitației 124.540 lei. Data limită pentru depunerea ofertelor de participare este 25 iulie, iar licitațiile vor avea loc la sediul Serviciului Fiscal Municipal Caracal, situat în strada Toma Rușcă, nr. 5-7, în data de 26 iulie 2018.

De asemenea, tot pe 26 iulie, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Corabia, vor avea loc alte cinci licitații. Astfel, în această zi, se va încerca pentru a patra oară vânzarea unei clădiri spațiu de producție brutărie, în suprafață de 229,40 metri pătrați, situată în localitatea Grojdibodu, preț de pornire al licitație 53.735 lei, fără TVA. Bunul aparține firmei Pan Complex SRL din Grojdibodu. Tot, în aceeași zi este programată o nouă licitație pentru vânzarea următoarelor bunuri: casă de locuit în suprafață de 108,09 metri pătrați, construită din cărămidă și chirpici acoperită cu țiglă, tâmplărie din lemn, alimentare cu energie electrică, anexă  gospodărească 15,80 metri pătrați, curtea împrejmuită cu gard, preț de pornire al licitație 9.773 lei făra TVA și teren aferent proprietății în suprafață de 1.876 metri pătrați, preț de pornire a licitație 5.997 lei, fără TVA, bunuri situate în localitatea Vișina Nouă. Și în acest caz este vorba despre a patra procedură. În aceeași zi are loc o nouă rundă pentru vânzarea unei clădiri, casă de locuit P+E, în suprafață de 120 metri pătrați, situată în cartierul Celei, strada Viilor, , din Orașul Corabia, utilități: apă, canalizare, energie electrică. Prețul de pornire al licitației este de 49.250 lei, fără TVA; teren intravilan aferent proprietății în suprafață de 260 metri pătrați teren construcții, preț de pornire al licitației, 1.750 lei fără TVA și teren arabil în suprafață de 548 metri pătrați, prețul de pornire al licitației este de 2.000 de lei, fără TVA.

Nu în ultimul rând pe 26 iulie sunt programate alte două licitații la Corabia: ambele licitații se află la a patra strigare. Este vorba despre un teren intravilan în suprafață de 469 metri pătrați situat în Corabia, strada Celeiului, teren ce poate fi utilizat în zona pentru curți- construcții de locuințe, prețul de pornire al licitației fiind de 20.918 lei, fără TVA, și un teren extravilan în suprafață de 1.392 de mtri pătrați, situat în extravilanul comunei Izbiceni, prețul de pornire al licitației fiind de 1.469 de lei, exclusiv TVA. Toate licitațiile vor avea loc la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Corabia, strada C.A. Rosetti, numărul 64. Data limită pentru depunerea ofertelor este 25 iulie 2018.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.

Ilie Bîzoi