Apicultorii obligaţi să plătească impozit la Fisc, chiar dacă vând sau nu miere

0
2258

Apicultorii din Olt care deţin un număr mai mare de 75 de familii de albine vor avea de achitat în acest an un impozit pe norma de venit mai mic față de anul trecut. Cu toate acestea apicultorii vor trebuie să achite acest impozit indiferent dacă apicultorul comercializează sau nu miere.

Potrivit legislaţiei, stuparii care deţin un număr mai mare de 75 de familii de albine trebuie să-şi declare efectivele la Administraţiile Finanţelor Publice de care aparţin, în vederea impozitării pe baza normelor de venit, conform prevederilor Codului fiscal. Impozitarea în apicultură se aplică doar celor care au peste 75 de stupi. Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma de organizare, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. Astfel, proprietarii de stupi au avut obligaţia de a declara la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt până pe 25 mai 2017, efectivele de albine . Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final. Anul trecut aproximativ 150 de apicultori din Olt au declarat la Fisc că deţin peste 75 de familii de albine. „Contribuabilii care au declarat că deţin anul trecut peste 75 familii de albine sunt în număr de 146. Pentru anul 2017, impozitul pe venit/familie de albine aprobat pentru contribuabilii din Olt care deţin peste 75 de familii de albine este de 4,4 lei/familie de albine, față de 4,8 lei, cât a fost anul trecut”, a precizat Mihaela Marinescu, purtătorul de cuvânt al AJFP Olt. Potrivit prevederilor articolului 336, alineatul 3, din legea numărul 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. Plata impozitului anual stabilit prin decizie de impunere se poate efectua către bugetul de stat în două rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv, respectiv până la data de 15 decembrie inclusiv.

Ilie Bîzoi