ANUNȚ IMPORTANT PENTRU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DIN OLT

0
183

În vederea asigurării continuităţii acordării asistenței medicale, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Olt încheie cu furnizorii de servicii medicale medicamente şi dispozitive medicale cu care se află în relație contractuală acte adiționale de prelungire a contractelor până la data de 31.12.2019, iar cu furnizorii noi care doresc să intre în relație contractuală va încheia contracte.

Procesul de contractare pentru perioada august 2019 – decembrie 2019 pentru toți furnizorii de servicii medicale medicamente şi dispozitive medicale pe toate domeniile de asistență medicală, se desfășoară în luna iulie 2019. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 31.07.2019.

Pentru furnizorii care au în derulare contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate până la data de 31.07.2019, relațiile contractuale se continuă prin încheiere de acte adiționale iar pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se vor încheia contracte.

Valabilitatea actelor adiționale precum și a contractelor va fi până la data de 31.12.2019.

Condițiile acordării asistenței medicale atât în baza actelor adiționale cât și în baza contractelor nou încheiate sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  contractate in lunile iulie – decembrie  2019 se vor face din sumele alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2019. Toate aceste sume vor fi cuprinse în bugetul anual.