Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 

0
55

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare  

S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L. titular al proiectului „INSTALAREA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE”anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „INSTALAREA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE”, propus a fi amplasat in Slatina, Draganesti, nr. 35, județul Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 800– 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. olt.